Raiffeisen bank international

Raiffeisen Bank International (RBI) i përket si Austrisë, ku është një korporatë dhe bankë investimi lider, ashtu edhe Evropës Qendrore dhe Lindore si tregu i saj. 13 tregjet e rajonit janë mbuluar nga bankat e filialit. Për më tepër, Grupi RBI ofron shërbime të specializuara financiare si në fushën e lizing-ut, menaxhimit të aseteve ose M&A.

Rreth 47,000 të punësuar u shërbejnë 16.7 milionë konsumatorëve përmes përafërsisht 2,000 degësh biznesi, pjesa më e madhe e tyre në EQL. Totali i bilancit të Grupit RBI arrin në 152.2 miliardë Euro (të gjitha shifrat jane të fundvitit 2019). Aksionet e RBI-së janë të listuara në Bursën e Vjenës. Bankat Rajonale Austriake Raiffeisen zotërojnë rreth 58.8 përqind të aksioneve, pjesa tjetër është në gjendje të lirë.

Një nga grupet më të mëdha bankare në Evropën Qendrore dhe Lindore

RBI ishte aktiv në EQL edhe para se të fillonte procesi i tranzicionit politik në rajon dhe të binte “Perdja e Hekurt”: që në vitin 1986, banka e e parë në EQL u themelua në Hungari. Prandaj, banka ka 30 vjet përvojë në biznesin bankar të rajonit.

Lojtar niche në tregjet ndërkombëtare

Për të mbështetur aktivitetet e saj të biznesit RBI operon zyra përfaqësimi, si dhe degë shërbimi në vende të zgjedhura të Azisë dhe të Evropës Perëndimore.

RBI Blog

RBI ka krijuar një faqe blogu në të cilën mund të gjeni informacione të ndyrshme dhe të njiheni më shumë me bankat e Raiffeisen Bank në zonën e Evropës Qëndrore dhe Lindore.

Për më shumë klikoni në linkun më poshtë.

Blog i RBI-Zbuloni EQL