Misioni, Vizioni, Vlerat

Misioni

Ne transformojmë inovacionin e vazhdueshëm në eksperiencë të shkëlqyer për klientët.

Vizioni ynë për vitin 2025

Të jemi grupi më i rekomanduar për shërbimet financiare.

Vlerat

Bashkëpunim

 Kur punojmë bashkë, komunikojmë bashkë, dëgjojmë dhe mbështesim njëri tjetrin ajo ç’ka mund të arrijme do jetë shumë e madhe. Ne po ndërtojmë një mjedis mirëkuptimi, respekti dhe besimi reciprok.

Proaktivitet

 Ne besojmë tek vizioni ynë për të ardhmen. Nxisim ndryshimin duke u përqendruar tek mundësitë dhe jo pamundësitë. Shkëmbejmë pavendosmërinë me vendosmërinë. Veprojmë, nuk reagojmë.

Të mësuarit

 Të mësuarit e vazhdueshëm do të thotë zhvillim personal. Mësojmë nga eksperienca, edukimi dhe ndarja e dijeve me njëri-tjetrin.

Përgjegjshmëri

 Kur çdonjëri nga ne mbart përgjegjësi për ate çka bën ndryshimi është i madh. Vetëm dhe së bashku jemi përgjegjës për vendimet, rezultatet dhe pasojat e veprimeve tona.