Rreth nesh
Leasing
Ne ju ofrojme
Autovetura
Mjete Transporti
Mjete dhe Makineri Ndertimi
Makineri dhe Pajisje
Partneriteti me BAS Trucks Hollande
Publikime
Asete ne Shitje
Rreth Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank
Shqip
English
 
  Kontakt

Raiffeisen Leasing Sh.a
Blv. B. Curri, ETC building, 10th floor, Tirana
Tel:  + 355 4 2 274 920
Fax: + 355 4 2 232 524
E-mail: leasing@raiffeisen.al
Web: www.raiffeisen-leasing.al

 
 
Partneritet midis Raiffeisen Leasing Albania dhe BAS Trucks Hollande
 Kthehu  

   Partneritet midis Raiffeisen Leasing Albania sh.a. dhe kompanise BAS Trucks Hollande per te plotesuar
nevojat e klienteve per dhenien me qira financiare te kamionave the trailer te markave te ndryshme.
BAS Truck eshte pjese e Grupit BAS nje prej kompanive lider ne bote per shitjen e aseteve te perdorura si koke terheqese, kamiona veteshkarkuese, trajler, semi trajler, betoniere, pompa betoni etj. Kompania BAS Truck ka gjithmone stok rreth 1300 asete te markave me te njohura dhe ofron cmime konkurruese. Gjithashtu BAS Truck u ofron klienteve potenciale mundesine e financimit me qira financiare dhe shitjen e makinave tregtare te reja. Per me shume informacion ne lidhje me ofertat e makinave, te dhenat teknike, km te pershkruara, hapat qe duhen ndjekur ne lidhje me financimin nepermjet Raiffeisen Leasing sh.a. ju lutem vizitoni faqen e internetit: http://al.bastrucks.com/lease/
Ne ju ofrojme nje zgjidhje financiare flexibel nepermjet dhenies me qira financiare brenda 48 oreve nga permbushja e dokumentacionit bashkangjitur web site.

Perfituesit

Segmenti Korporate, Kompanite e vogla dhe te Mesme duke perfshire ketu edhe kompanite e sapo krijuara (Start Up)*.
Shuma Minimale e Financimit EUR 3,000
Shuma Maksimale e Financimit per kliente /Grup klienteshPa limit
Shuma Minimale e Parapagimit 20%
Shuma Maksimale e Parapagimit50%
Norma e Interesit E ndryshueshme sipas Euribor 12 mujor + marxh fiks
Kosto Administrative 1.5% e cmimit te blerjes se asetit
Afati i Qirase Financiare 24 - 60 muaj
Jetegjatesia e AsetitDeri ne 8 vjet nga viti i prodhimit
Vlera e Mbetur0%
Garanci
  • Marreveshje “Buy Back” midis BAS Truck dhe Raiffeisen Leasing sh.a.
  • Garanci personale e ortakteve te shoqerise
Kestet e Qirase FinanciareMujore
Kursi i Kembimit te Fatures Tatimore  Kursi i Kembimit te Bashkes se Shqiperise ne daten e leshimit te fatures tatimore
Kushtet e Levrimit Ex Works Veghel Netherlands
SigurimiFull Casco

*
Per shoqerite e sapo themeluara ( Start-up – Me pak se 12 muaj eksperience ne treg) shuma minimale e parapagimit do te jete 40%.
 
 
Kërko
 
Publikime
 
 
 

Raiffeisen Leasing International
  Home       Disclaimer       Imprint      
© RLAL 2008