Rreth nesh
Leasing
Ne ju ofrojme
Autovetura
Mjete Transporti
Mjete dhe Makineri Ndertimi
Makineri dhe Pajisje
Partneriteti me BAS Trucks Hollande
Publikime
Asete ne Shitje
Rreth Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank
Shqip
English
 
  Kontakt

Raiffeisen Leasing Sh.a
Blv. B. Curri, ETC building, 10th floor, Tirana
Tel:  + 355 4 2 274 920
Fax: + 355 4 2 232 524
E-mail: leasing@raiffeisen.al
Web: www.raiffeisen-leasing.al

 
 
Mjete Transporti
 Kthehu  

 Raiffeisen Leasing Sh.a ka një përvojë të gjatë në dhënien me qira financiare të mjeteve të transportit tregtar dedikuar një stafi të specializuar dhe ekspert në fushën e kamionave, rimorkiove dhe autobuzëve në  bashkëpunim me prodhuesit e këtyre kategorive.

Përvec kësaj ne kemi partneritet me prodhuesit kryesorë dhe tregtarët e kamionëve dhe rimorkiove. Gjithashtu Raiffeisen Leasing sha ju ofron partneritet me BAS Truck Hollande kompania lider në mbare boten për blerjen edhe shitjen e kamionave, trajler, gjysem-rimorkio etj.

Karakteristikat kryesore:

SEGMENTI

MICRO

SMB

KORPORATE

Mjete transporti Kamiona dhe Trailer (te rinj dhe te perdorur)

Afati I Qirasë Financiare

Deri në 60 muaj

Shuma minimale e parapagimit

Minimum 10%

Monedha e Financimit

EUR, ALL

Këstet e Qirasë Financiare

MUJORE

Norma e Interesit në EUR

EURIBOR 12 Mujor + marzh fiks;                   
Norma minimale në valuten EUR varion për segmente të ndryshme në intervalin 4% - 7 %

Norma e interest në LEK

Bono Thesari 12 M + marzh fiks;

Jetëgjatesia e Asetit

10 vjet

Lloji I Sigurimit

Kasko e plotë, TPL

Penalitet per pagese te vonuar te kestit

IR+20%

IR+10%

IR+6%

Komision administrimi mbi shumen e financuar dhe paguhet paraprakisht me parapagimin

1%-1.5%

0.5%-1.5%

0.35%-1.5%

Komision per ripagim total te ekspozimit (mbyllje parakohe e vleres se mbetur)*

2% mbi principalin e mbetur

 

SEGMENTI

MICRO

SMB

KORPORATE

Mjete transporti Autobuza (te rinj dhe te perdorur)

Afati I Qirasë Financiare

Deri në 84 muaj

Shuma minimale e parapagimit

Minimum 20%

Monedha e Financimit

EUR, ALL

Këstet e Qirasë Financiare

MUJORE

Norma e Interesit në EUR

EURIBOR 12 Mujor + marzh fiks;                                                                                                                                                                            Norma minimale në valuten EUR varion për segmente të ndryshme në intervalin 4% - 7 %

Norma e interest në LEK

Bono Thesari  12M + marzh fiks;

Jetëgjatesia e Asetit

10 vjet

Lloji I Sigurimit

Kasko e plotë, TPL

Penalitet per pagese te vonuar te kestit

IR+20%

IR+10%

IR+6%

Komision administrimi mbi shumen e financuar dhe paguhet paraprakisht me parapagimin

1%-1.5%

0.5%-1.5%

0.35%-1.5%

Komision per ripagim total te ekspozimit (mbyllje parakohe e vleres se mbetur)*

2% mbi principalin e mbetur

 
*Komision per mbylljet para kohe nuk aplikohet ne rastet kur ndodh :
 - Mbyllja e kontrates per shkak te humbjes se asetit
 - Klienti transferon asetin tek nje klient tjeter

 

 

 

 

 

 
 
Kërko
 
Publikime
 
 
 

Raiffeisen Leasing International
  Home       Disclaimer       Imprint      
© RLAL 2008