Rreth nesh
Leasing
Ne ju ofrojme
Autovetura
Mjete Transporti
Mjete dhe Makineri Ndertimi
Makineri dhe Pajisje
Partneriteti me BAS Trucks Hollande
Publikime
Asete ne Shitje
Rreth Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank
Shqip
English
 
  Kontakt

Raiffeisen Leasing Sh.a
Blv. B. Curri, ETC building, 10th floor, Tirana
Tel:  + 355 4 2 274 920
Fax: + 355 4 2 232 524
E-mail: leasing@raiffeisen.al
Web: www.raiffeisen-leasing.al

 
 
Mjete dhe Makineri Ndertimi
 Kthehu  

 Financimi i mjeteve të transportit/makinerive të ndërtimit të reja është një avantazh përballë konkurencës së lartë në treg për financim të këtyre mjeteve. Raiffeisen Leasing Sh.a ju ofron një staf të dedikuar dhe të specializuar në përmbushjen e nevojave tuaja për financimin e makinerive të ndërtimit (ekskavator, fadrom, buldozier, fabrikë asfalti të levizshme dhe fikse, rula, pompa betoni, betoniere, vinç etj.)

Karakteristikat kryesore: 

 

SEGMENTI

MICRO

SMB

KORPORATE

Mjete dhe makineri ndertimi (te reja dhe te perdorura)

Afati I Qirasë Financiare

Deri në 72 muaj

Shuma minimale e parapagimit

Minimum 20%

Monedha e Financimit

EUR, ALL

Këstet e Qirasë Financiare

MUJORE

Norma e Interesit në EUR

EURIBOR 12 Mujor + marzh fiks;                                                                                                                                                                              Norma minimale në valuten EUR varion për segmente të ndryshme në intervalin 4% - 7 %

Norma e interest në LEK

Bono Thesari 12 M + marzh fiks;

Jetëgjatesia e Asetit

8 - 10 vjet ne varesi te asetit

Lloji I Sigurimit

Kasko e plotë

Penalitet per pagese te vonuar te kestit

IR+20%

IR+10%

IR+6%

Komision administrimi mbi shumen e financuar dhe paguhet paraprakisht me parapagimin

1%-1.5%

0.5%-1.5%

0.35%-1.5%

Komision per ripagim total te ekspozimit (mbyllje parakohe e vleres se mbetur)*

2% mbi principalin e mbetur

  *Komision per mbylljet para kohe nuk aplikohet ne rastet kur ndodh :
 - Mbyllja e kontrates per shkak te humbjes se asetit
 - Klienti transferon asetin tek nje klient tjeter

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 
 
Kërko
 
Publikime
 
 
 

Raiffeisen Leasing International
  Home       Disclaimer       Imprint      
© RLAL 2008