Rreth nesh
Leasing
Ne ju ofrojme
Autovetura
Mjete Transporti
Mjete dhe Makineri Ndertimi
Makineri dhe Pajisje
Partneriteti me BAS Trucks Hollande
Publikime
Asete ne Shitje
Rreth Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank
Shqip
English
 
  Kontakt

Raiffeisen Leasing Sh.a
Blv. B. Curri, ETC building, 10th floor, Tirana
Tel:  + 355 4 2 274 920
Fax: + 355 4 2 232 524
E-mail: leasing@raiffeisen.al
Web: www.raiffeisen-leasing.al

 
 
Makineri dhe Pajisje
 Kthehu  

Pajisje

1 - Pajisje Ngritëse (pirun, pajisje të tjera ngritëse)
2 - Pajisje në fushën e bujqësisë
3 - Pajisje të teknologjisë së lartë (IT dhe Telekomunikacion, makineri printimi)
4 - Pajisje të tjera (Dentare, mjekësore, përpunuese)
5 - Linja prodhimi (industriale) 

 


Karakteristikat kryesore:

 Makineri dhe Pajisje Mjekesore 


E Re

E perdorur

Afati I Qirasë Financiare

deri ne 72 muaj

deri 72 muaj

Shuma minimale e parapagimit

Minimumi 10%

Minimumi 10%

Monedha e Financimit

EUR dhe LEK

EUR dhe LEK

Norma e Interesit në EUR

EURIBOR 12 Mujor + marzh fiks; 
Norma minimale mujore në valutën EUR varion për segmente të ndryshme në intervalin 4% - 7%

Norma e interest ne LEK

TRIBOR 12M + marzh fiks;

Këstet e Qirasë Financiare

Mujore

Jetëgjatësia e Asetit

6  vjet

Lloji i Sigurimit

Kasko e plotë, Sigurim i pjisjeve sipas llojit

 

Makineri dhe Pajisje te Tjera 


E Re

E perdorur

Afati I Qirasë Financiare

 deri 72 muaj

 deri 72 muaj

Shuma minimale e parapagimit

Minimumi  20%

Minimumi 20%

Monedha e Financimit

EUR dhe LEK

EUR dhe LEK

Norma e Interesit në EUR

EURIBOR 12 Mujor + marzh fiks; 
Norma minimale mujore në valutën EUR varion për segmente të ndryshme në intervalin 4% - 7%

Norma e interest ne LEK

TRIBOR 12M + marzh fiks;

Këstet e Qirasë Financiare

Mujore

Jetëgjatësia e Asetit

8  vjet

Lloji i Sigurimit

 

 

Makineri Printimi 


E Re

E perdorur

Afati I Qirasë Financiare

 deri 72 muaj

 deri 72 muaj

Shuma minimale e parapagimit

Minimumi  20%

Minimumi 20%

Monedha e Financimit

EUR dhe LEK

EUR dhe LEK

Norma e Interesit në EUR

EURIBOR 12 Mujor + marzh fiks; 
Norma minimale mujore në valutën EUR varion për segmente të ndryshme në intervalin 4% - 7%

Norma e interest ne LEK

TRIBOR 12M + marzh fiks;

Këstet e Qirasë Financiare

Mujore

Jetëgjatësia e Asetit

8  vjet

Lloji i Sigurimit

Kasko e plotë, Sigurim i pjisjeve sipas llojit

 

Pajisje IT dhe Telekomunikimi 


E Re

E perdorur

Afati I Qirasë Financiare

 36 muaj

36 muaj

Shuma minimale e parapagimit

Minimumi  30%

Minimumi 30%

Monedha e Financimit

EUR dhe LEK

EUR dhe LEK

Norma e Interesit në EUR

EURIBOR 12 Mujor + marzh fiks; 
Norma minimale mujore në valutën EUR varion për segmente të ndryshme në intervalin 4% - 7%

Norma e interest ne LEK

TRIBOR 12M + marzh fiks;

Këstet e Qirasë Financiare

Mujore

Jetëgjatësia e Asetit

3  vjet

Lloji i Sigurimit

Kasko e plotë, Sigurim i pjisjeve sipas llojit

 

 
 
Kërko
 
Publikime
 
 
 

Raiffeisen Leasing International
  Home       Disclaimer       Imprint      
© RLAL 2008