Rreth nesh
Leasing
Cfare eshte Leasing?
Kushtet, Procedurat dhe Dokumentet
Ne ju ofrojme
Publikime
Asete ne Shitje
Rreth Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank
Shqip
English
 
  Kontakt

Raiffeisen Leasing Sh.a
Blv. B. Curri, ETC building, 10th floor, Tirana
Tel:  + 355 4 2 274 920
Fax: + 355 4 2 232 524
E-mail: leasing@raiffeisen.al
Web: www.raiffeisen-leasing.al

 
 
Cfare eshte Leasing?
 Kthehu  

Qeraja Financiare (Leasing) perfaqeson nje marrdhenie konkraktuale, ne te cilen     Qeradhenesi  delegon te drejten e perdorimit dhe zoterimit te makines ose pajisjes tek  Qeramarresi me kerkese te ketij te fundit, per nje periudhe te caktuar kohe dhe kundrejt nje pagese periodike ne drejtim te Qeradhenesit e cila quhet "kesti i qerase finaciare"
Pra Leasing ose Qiraja Financiare, eshte nje menyre per financimi per autoveturen tuaj personale ose nevojat e biznesit tuaj per automjete, makineri e pajisje pune nga Raiffeisen Leasing. E drejta e pronesise transferohet tek Qeramarresi pas pageses se kestit te fundit te qerase financiare.
Qeradhenia financiare (Leasing) eshte e rregulluar juridikisht ne baze te ligjit mbi Qirane Financiare ne Republiken e Shqiperise.

Avantazhet e Leasing:

 - Leasing eshte nje menyre e lehte, e shpejte edhe komode per financimin e nevojave tuaja.
 - Ne Ndryshim nga kredia, financimi me leasing nuk ka nevoje per garanci.
 - Kestet e qerase, sigurimet dhe shpenzimet e administrimit mund te regjistrohen si shpenzime ne librat tuaj te kontabilitetit.    

 

 
 
Kërko
 
Publikime
 
 
 

Raiffeisen Leasing International
  Home       Disclaimer       Imprint      
© RLAL 2008