Rreth nesh
Leasing
Ne ju ofrojme
Autovetura
Mjete Transporti
Mjete dhe Makineri Ndertimi
Makineri dhe Pajisje
Partneriteti me BAS Trucks Hollande
Publikime
Asete ne Shitje
Rreth Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank
Shqip
English
 
  Kontakt

Raiffeisen Leasing Sh.a
Blv. B. Curri, ETC building, 10th floor, Tirana
Tel:  + 355 4 2 274 920
Fax: + 355 4 2 232 524
E-mail: leasing@raiffeisen.al
Web: www.raiffeisen-leasing.al

 
 
Ne ju ofrojme
 Kthehu  

Veprimtaria kryesore e Raiffeisen Leasing sha është Qiraja Financiare - e cila është një kontratë afatmesme ose afatgjatë ku qiradhenesi i transferon qiramarresit pjesën më të madhe të rreziqeve dhe përfitimeve që lidhen me pronësinë e asetit. Edhe pse qiradhenësi mban pronësinë mbi asetin, aseti regjistrohet në librat kontabel dhe amortizohet nga qiramarresi. Në kushtet e taksimit, qiramarrësit i lejohet të zbresë shpenzimet e amortizimit dhe shpenzimet e interesit të qirase financiare nga tatimi i fitimit. Kombinimi i përkryer i struktures qiramarres - qiradhenëse, dhe avantazhet tatimore e bën financimin e aseteve përmes qirasë financiare shumë terheqës.

 

 
 
Kërko
 
Publikime
 
 
 

Raiffeisen Leasing International
  Home       Disclaimer       Imprint      
© RLAL 2008