Rreth nesh
Leasing
Ne ju ofrojme
Autovetura
Mjete Transporti
Mjete dhe Makineri Ndertimi
Makineri dhe Pajisje
Partneriteti me BAS Trucks Hollande
Publikime
Asete ne Shitje
Rreth Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank International
Raiffeisen Bank
Shqip
English
 
  Kontakt

Raiffeisen Leasing Sh.a
Blv. B. Curri, ETC building, 10th floor, Tirana
Tel:  + 355 4 2 274 920
Fax: + 355 4 2 232 524
E-mail: leasing@raiffeisen.al
Web: www.raiffeisen-leasing.al

 
 
Ne ju ofrojme
 Kthehu  

Veprimtaria kryesore e Raiffeisen Leasing sha është Qiraja Financiare - e cila është një kontratë afatmesme ose afatgjatë ku qiradhenesi i transferon qiramarresit pjesën më të madhe të rreziqeve dhe përfitimeve që lidhen me pronësinë e asetit. Edhe pse qiradhenësi mban pronësinë mbi asetin, aseti regjistrohet në librat kontabel dhe amortizohet nga qiramarresi. Në kushtet e taksimit, qiramarrësit i lejohet të zbresë shpenzimet e amortizimit dhe shpenzimet e interesit të qirase financiare nga tatimi i fitimit. Kombinimi i përkryer i struktures qiramarrese - qiradhenëse, dhe avantazhet tatimore e bën financimin e aseteve përmes qirasë financiare  shumë terheqës në tregun financiar në Shqipëri.

Nëpermjet një stafi të dedikuar dhe profesional në fuhën e qirase financiare, kompania ka arritur të jetë lider në tregun e qirase financiare në Shqipëri duke financuar afro 500 asete në vit.

Sherbimet e kompanise i ofrohen individëve, bizneseve të vogla, të mesme dhe korporatë. Kryesisht shërbimet e kompanisë perfshijnë financimin e makinave për individë, mjeteve të transportit tokësor, pajisje mjekësore, pajisje për industri nxjerrëse dhe perpunuese, etj.

Kerkesa për makina të reja është në rritje të vazhdueshme, sidomos gjatë 5 vjecarit të fundit.

Raiffeisen Leasing ka një bashkëpunim të frytshëm dhe të vazhdueshëm me të gjithë koncesionarët e shitjes së automjeteve brenda vendit. 

 

 
 
Kërko
 
Publikime
 
 
 

Raiffeisen Leasing International
  Home       Disclaimer       Imprint      
© RLAL 2008